Моля, първо изберете Вашата държава, за да посочите адреса си.
Моля, въведете тук текущата си длъжност.
Моля, прикачете документи за Вашата кандидатура тук.
Допустими са следните формати: Word, PDF, PowerPoint jpg, gif, png.
Макс. размер на файл: 10 MB, макс. общ размер: 20 MB
{{ message }}
{{ message }}

Уверяваме ви, че споделените от вас лични данни се третират като конфиденциални. Моля ви внимателно да прочетете нашата Политика за защита на личните данни, с която се съгласявате, изпращайки ни своята кандидатура:

С настоящето потвърждавам точността на данните, които предоставям. Запознат съм с това, че невярно попълнени от мен данни биха препятствали предлагането на подходящ договор за работа. Разрешавам на Аурубис да съхранява и обработва моите лични данни за целите на кандидатстването ми за работа.

Ако не се съгласите с изброеното по-горе, вашата онлайн кандидатура не може да бъде приета.

Запознах се с Политиката за защита на личните данни и с настоящето се съгласявам личните данни, които предоставих по-горе, да бъдат съхранявани и обработвани.

В случай че към настоящия момент няма подходяща позиция за мен, давам съгласието си Аурубис да съхранява моите лични данни за период от 12 месеца. През този период от време Аурубис и останалите компаниии от Аурубис Групата имат достъп до тези данни. Базата данни Ви дава възможност Вашата кандидатура да бъде разглеждана за бъдещи вакантни позиции.

Съгласен съм да се присъединя към База данни.

Обратно