Апаратчик по електролиза

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and the world’s largest copper recycler. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis employs about 6,700 employees at sites in Europe and the United States. Join our team and promote progress together with us! 

За Направление Рафинерия, търсим да назначим

 

Апаратчик по електролиза

Your Tasks

 • Извършва дейности и операции, свързани с производството на катодна мед, аноден шлам и шлам от никелов сулфат в направление Рафинерия;
 • Обслужва електролизните вани по време на обработка на сериите;
 • Проверява и отстранява къси съединения;
 • Обслужва отделенията за дълбоко обезмедяване, допълнително очистване на електролит и филтроване на аноден шлам;
 • Естеството на позицията предполага работа на смени и кандидатите следва да живеят в района на компанията или да имат готовност да се релокират.

Your Profile

 • Средно образование;
 • Професионална квалификация със специалност „Металургия на цветните метали” ще се счита за силно предимство;
 • Добри познания за технологичния процес по електролиза;
 • ІII квалификационна група по електробезопасност;
 • Инициативност и загриженост за качеството на извършваната работа;
 • Нагласа за работа в екип;
 • Отговорност и дисциплинираност.

We Offer

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и диплома за завършено образование, не по-късно от 21.11.2019г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: http://bulgaria.aurubis.com/bg/otgovornost/gdpr-obrabotka-na-lichni-danni/kandidati-za-rabota