Специалист строителни ремонти, пещоремонт и изолации

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis employs about 7,200 employees at sites in Europe and the United States. Join our team and promote progress together with us! 

 

За екипа на Поддръжка Металургия търсим да назначим

 

Специалист строителни ремонти, пещоремонт и изолации

Your Tasks

 • Възлага, организира и контролира извършваните услуги, при изпълнение на пещоремонтни и строителни дейности;
 • Съгласува и реализира инженерингови проекти, задачи и модификации, свързани със строителство;
 • Планира периодичната строителна поддръжка и ремонт на оборудването;
 • Определя и контролира вида на влаганите материали и резервни части;
 • Създава, контролира и проверява необходимите документи, при започване и завършване на даден обект.

Your Profile

 • Висше техническо образование – специалност Строителство на сгради и съоръжения или сходна;
 • Опит в сферата на индустриалното строителство ще се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения - работа с MS Оffice Package, опит в SAP ще се счита за предимство;
 • Владеенето на английски език на добро ниво ще се счита за предимство;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Проактивност и способност за работа в екип.

We Offer

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи, не по-късно от 05.12.2021г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/otgovornost/obrabotka-na-lichni-danni

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to national or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, or other characteristics protected by law.