Монтьор, електрооборудване, електронна техника и пневматика – допълнително оборудване

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis employs about 7,200 employees at sites in Europe and the United States. Join our team and promote progress together with us! 

 

За Направление Енергоносители, търсим да назначим

 

Монтьор, електрооборудване, електронна техника и пневматика – допълнително оборудване

Your Tasks

 • Извършва превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на електрически уредби и съоръжения, както и на КИП и А оборудването на спомагателните производствени цехове, непроизводствени звена и отделни съоръжения;
 • Извършва профилактични, контролни и аварийни измервания/изпитания, свързани  с безаварийната работа и обезопасяването  на електрическите съоръжения в съответните обекти;
 • Участва във въвеждането в експлоатация и настройката на ново оборудване по част електро и КИП;
 • Извършва ремонт и поддръжка на телефонни линии и постове, системите за пожароизвестяване и ранно оповестяване, системи за видеонаблюдение и др.

Your Profile

 • Средно образование с професионална квалификация от направление Електроника и енергетика;
 • Практически опит по специалността ще се счита за предимство;
 • Познаване на предназначението, устройството, действието и софтуерите на контролно-измервателните уреди и системи  за автоматизация;
 • III/IV/V квалификационна група по електробезопасност;
 • III група за безопасност при работа в неелектрически уредби ще се счита за предимство;
 • Отлични аналитични умения;
 • Способност за ефективна работа при аварийни ситуации.

We Offer

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи, не по-късно от 23.01.2022г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/otgovornost/obrabotka-na-lichni-danni

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to national or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, or other characteristics protected by law.