Лаборанти

 • Pirdop
 • Interim
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis employs about 7,200 employees at sites in Europe and the United States. Join our team and promote progress together with us! 

 

За екипа на Аналитични лаборатории, търсим да назначим

 

Лаборанти

Your Tasks

 • Извършват разработване на технологични проби от производствените направления;
 • Приемат, проверяват и регистрират пробите за анализ;
 • Извършват пробовземане, пробоподготовка и изпитване на пробите, съгласно утвърдените методики;
 • Осъществяват изпитване на проби от входящи, междинни и изходящи потоци на производствения цикъл, суровини и продукти за търговски цели и проби за екологичен контрол;
 • Настройват техническите измервателни средства посредством стандартни разтвори или еталони;
 • Регистрират резултатите от анализ на пробите.

Your Profile

 • Средно образование;
 • Професионална квалификация Лаборант - специалност „Контрол на качеството в металургията“ или сходна ще се счита за предимство;
 • Стаж по специалността – ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – MS Office;
 • Много добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Много добри аналитични умения, инициативност и нагласа към непрекъснато подобрение;
 • Естеството на работата е на смени и кандидатите следва да са от района на компанията или склонни да се релокират.

We Offer

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи, не по-късно от 21.08.2022г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/otgovornost/obrabotka-na-lichni-danni

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to national or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, or other characteristics protected by law.