Проектни инженери

 • Pirdop
 • Fixed-Term
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis has about 7,100 employees, production sites in Europe and the US, and an extensive worldwide distribution system. Join our team and promote progress together with us!

 

За Направление Инженеринг, търсим да назначим за работа по проекти в периода 2023/2026 година

 

Проектни инженери

Your Tasks

 • Ръководят и отговарят за цялостното изпълнение на възложени инвестиционни проекти от фазите на проектиране и изпълнение до въвеждане в експлоатация
 • Съставят бюджетни оценки, технически спецификации, графици, анализи, протоколи и др.
 • Участват в изготвянето на тръжна документация, оценка на потенциалните изпълнители и избор на изпълнител
 • Координират и контролират изпълнението на договорните задължения на проектанти, доставчици и изпълнители съгласно технически задания, възприетите стандарти и нормативни изисквания
 • Вземат участие в работата на технически съвети и приемателни комисии

Your Profile

 • Завършено висше техническо образование
 • Професионален опит в управлението на проекти на подобна позиция
 • Отлични компютърни умения – MS Office Package, AutoCAD
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Отлични аналитични умения и системен подход при планиране на дейности
 • Много добри комуникативни и презентационни умения
 • Инициативност, иновативност и нагласа за работа в екип

We Offer

 • Срочен трудов договор с продължителност от 3 години
 • Предизвикателна и вълнуваща роля с видими резултати от ежедневната Ви работа
 • Екипна и позитивна работна атмосфера
 • Атрактивно възнаграждение и богат пакет от социални придобивки
 • Стабилност, високи работни стандарти и споделяне на знания и опит на международно ниво

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/responsibility/gdpr  

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to national or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, or other characteristics protected by law.