Монтьор, електрооборудване, електронна техника и пневматика

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis has about 7,100 employees, production sites in Europe and the US, and an extensive worldwide distribution system. Join our team and promote progress together with us!

 

За екипа на Поддръжка Рафинерия, търсим да назначим

 

Монтьор, електрооборудване, електронна техника и пневматика

Your Tasks

 • Извършва оперативни превключвания, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на територията на Рафинерия
 • Отговаря за работата на електрическите уредби, съоръженията, контролно-измервателните уреди и системи за автоматизация
 • Прави прегледи, настройка и подмяна на регулиращи устройства и изпълнителни механизми
 • Следи за нормалната работа и натоварване на електрическите съоръжения в разпределителните уредби на завода

Your Profile

 • Средно образование от специалности „Електрически машини и апарати“, „Електрообзавеждане“ или сходни
 • Практически опит на подобна позиция ще се счита за предимство
 • Правоспособност за управление на мото и електрокар ще се счита за предимство
 • Отлични аналитични умения и способност за работа в екип
 • Работата е на сменен график и предполага кандидатите да са местни или склонни да се релокират в района на компанията

We Offer

 • Предизвикателна и вълнуваща роля с видими резултатите от ежедневната Ви работа
 • Възможности за професионално развитие чрез нашата подкрепа
 • Атрактивно възнаграждение и широк пакет от социални придобивки
 • Устойчивост, високи работни стандарти и споделяне на знания и опит на международно ниво

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи, не по-късно от 11.06.2023г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/responsibility/gdpr  

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to national or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, or other characteristics protected by law.