Заварчик – монтьор по поддръжка и ремонт на машини и съоръжения в металургично производство

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis has about 7,100 employees, production sites in Europe and the US, and an extensive worldwide distribution system. Join our team and promote progress together with us!

 

За екипа на Поддръжка Металургия - Топилен участък,  търсим да назначим

 

Заварчик – монтьор по поддръжка и ремонт на машини и съоръжения в металургично производство

Your Tasks

 • Осъществява дейности по поддръжка и ремонт на оборудването, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на територията на Металургично производство
 • Изпълнява заваръчни работи с повишена сложност (голямогабаритни детайли, изделия със сложна форма, съдове и инсталации, работещи под налягане)
 • Анализира повредите на машините и предлага решения за тяхното отстраняване
 • Извършва демонтаж, монтаж и настройка на машините, съоръженията и прилежащите им системи и площадки
 • При необходимост, дава домашни дежурства по утвърден график

Your Profile

 • Средно образование - професионална квалификация „Машинен монтьор“ или сходна
 • Правоспособност за заварчик - ръчно електродъгово заваряване (тръби)
 • Опит в поддръжката на механосъоръжения ще се счита за предимство
 • Правоспособност за управление на мотокари и електрокари ще се счита за предимство
 • Правоспособност за работа със съоръжения под налягане ще се счита за предимство
 • Добри аналитични умения и отговорност при изпълнение на задачите
 • Готовност за работа в екип

We Offer

 • Атрактивно възнаграждение и богат пакет от социални придобивки
 • Възможности за професионално развитие чрез нашата подкрепа
 • Стабилност, високи работни стандарти и споделяне на знания и опит на международно ниво
 • Екипна и позитивна работна атмосфера

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи, не по-късно от 30.11.2023г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/responsibility/gdpr

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an employer that stands for diversity and equal opportunity. Employment decisions are made regardless of national or ethnic origin, religion and belief, gender and gender identity, sexual orientation, age, mental and physical impairment and social origin or any other legally protected characteristics of an individual.

Women4Metals-Logo