Монтьор, ремонт на машини и оборудване

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Aurubis – metallurgy is our passion. We are a leading global multi-metal company and one of the largest copper recyclers worldwide. We process complex metal concentrates, scrap metals, and metal-bearing recycling materials into metals of the highest purity. These metals serve as the basis for key megatrends such as digitalization, renewable energies, e-mobility, and urbanization. Aurubis has about 7,100 employees, production sites in Europe and the US, and an extensive worldwide distribution system. Join our team and promote progress together with us!

За екипа на Поддръжка Обогатителна фабрика, търсим да назначим

 

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Your Tasks

 • Извършва превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на механооборудването в Направление Обогатителна фабрика
 • Анализира повреди на машините и съоръженията и предлага решения за тяхното отстраняване
 • Разчита техническа и технологична документация
 • Изработва и монтира голямогабаритни конструкции и съоръжения
 • Изпълнява заваръчни и разкроечни работи
 • Прави предложения за оптимизиране на ремонтните дейности

Your Profile

 • Средно образование с професионална квалификация „Машинен монтьор“ или сходна
 • Правоспособност за ръчно електродъгово заваряване (ъглови шевове)
 • Практически опит на подобна позиция ще се счита за предимство
 • Правоспособност за управление на мото- и електрокар, както и мостови и козлови кран до 40 т. ще се счита за предимство
 • Много добри аналитични умения, както и способност за ефективна работа под стрес при аварийни ситуации
 • Готовност за работа в екип и отговорност при изпълнение на задачите

We Offer

 • Атрактивно възнаграждение и богат пакет от социални придобивки
 • Възможности за професионално развитие чрез нашата подкрепа
 • Екипна и позитивна работна атмосфера
 • Стабилност, високи работни стандарти и споделяне на знания и опит на международно ниво

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи, не по-късно от 25.02.2024г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/responsibility/gdpr

What does Aurubis stand for? Take a look here!

Aurubis is an employer that stands for diversity and equal opportunity. Employment decisions are made regardless of national or ethnic origin, religion and belief, gender and gender identity, sexual orientation, age, mental and physical impairment and social origin or any other legally protected characteristics of an individual.

Women4Metals-Logo