Инженер проектант строител

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

 

Aurubis - metallurgy is our passion. As a leading global company, we process complex metal concentrates, scrap metals and metal-bearing recycling materials into metals of the highest quality. Metals, which enable progress in all aspects of life. Aurubis employs approximately 6,700 employees worldwide who are contributing to this future. We have production sites in Europe and the United States. Support us on our further growth course and become part of our team!

За Направление Инженеринг, търсим да назначим

 

Инженер проектант строител

Your Tasks

 • Проектира и разработва скици и чертежи на детайли и възли от натура;
 • Подготвя техническа документация на изменения и преустройства на съществуващото оборудване, сложни конструкции за нестандартно оборудване и работи по нови задания;
 • Отговаря за актуализирането на кадастралната карта на завода, вследствие на ремонтни и инвестиционни дейности;
 • Съдейства в усъвършенстването, модернизацията и реконструкцията на оборудването в компанията;
 • Изготвя необходимите изчислителни и обяснителни записки при проектиране, спесификация и количествена сметка на материалите.

Your Profile

 • Висше техническо образование с професионална квалификация Строителен инженер;
 • Опит в проектирането и притежаването на удостоверение за проектантска правоспособност ще се считат за предимство;
 • Познания по проектиране и конструиране на конструкции и оборудване – Еврокодове, Евронорми и др.
 • Компютърни умения – MS Office и AutoCAD;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Аналитично мислене и прецизност в изпълнението на работни задачи;
 • Умения за работа в екип.

We Offer

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и диплома за завършено образование, не по-късно от 25.02.2019г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: http://bulgaria.aurubis.com/bg/karieri