Проектен инженер строителство

 • Pirdop
 • Permanent
 • Full-time

Apply now

Introduction

 

Aurubis - metallurgy is our passion. As a leading global company, we process complex metal concentrates, scrap metals and metal-bearing recycling materials into metals of the highest quality. Metals, which enable progress in all aspects of life. Aurubis employs approximately 6,700 employees worldwide who are contributing to this future. We have production sites in Europe and the United States. Support us on our further growth course and become part of our team!

За Направление Инженеринг, търсим да назначим

 

Проектен инженер строителство

Your Tasks

 • Отговаря за изпълнението на инвестиционни проекти по всички или отделни проектни части, от фаза проектиране до въвеждане в експлоатация;
 • Участва в инициирането на проектите, в изготвянето на технически спецификации и в тръжните процедури по избор на проектанти, доставчици и изпълнители;
 • Координира и съгласува с вътрешния клиент и компаниите-изпълнители плана и графиците за реализиране на проектите, както и самото им изпълнение;
 • Анализира и докладва реализирания прогрес и прави прогнози за завършване и пускане в експлоатация на инвестиционните проекти.

Your Profile

 • Висше техническо образование;
 • Професионален опит в изпълнение или супервизия на проектни и строително-монтажни работи – минимум 3 години;
 • Участие в проекти, реализирани на индустриални площадки, ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project;
 • Много добро владеене на aнглийски eзик;
 • Отлични комуникационни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип.

We Offer

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Interested?

За да кандидатствате по обявата, моля натиснете бутона "Кандидатствай" по-долу и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и диплома за завършено образование, не по-късно от 25.02.2019г.

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: http://bulgaria.aurubis.com/bg/karieri